Spisak preduzeća koja trenutno imaju potpisan ugovor sa FTN radi realizovanja Stručne prakse nalazi se u Excel faju poređani prema godini potpisivanja ugovora (excell sheet). 

Ukoliko se željeno preduzeće ne nalazi na spisku potrebno je potpisati ugovor u četiri primerka i dostaviti u kancelariju sekretarijata departmana 109 kako bi se overio od strane FTN.

 

Potrebno je da kontaktirate firmu radi dogovora o terminu održavanja prakse, dužini trajanja (minimalno 10 radih dana), načinu izvođenja prakse. 

Firme zadrzavaju pravo da odrede broj studenata koji bi išli na praksu.