Tehnologija plastičnog deformisanja

Predavanja

-Uvod

-Teorijske osnove

-Razdvajanje

-Savijanje

-Duboko izvlačenje

 

Vežbe

-Zadaci za vežbanje

Domaći iz savijanja (napomena - dužinu profila usvojiti 850 mm)

 

 

Zavarivanje:

2016:

TEHNOLOGIJA_MASINOGRADNJE_1_2_Zavarivanje__Definicija_klasifikacija_i_primena.pptx

TEHNOLOGIJA_MASINOGRADNJE_3_Materijali_i_njihovo_ponasanje_pri_zavarivanju.pptx

TEHNOLOGIJA_MASINOGRADNJE_4_5_izrada_toplotne_i_procesne_opreme.pptx

TEHNOLOGIJA_MASINOGRADNJE_6_greske_u_zavarenim_spojevima.pptx

TEHNOLOGIJA_MASINOGRADNJE_7_obezbedjenje_kvaliteta_u_zavarivanju.pptx

 

 

2015:

- Uvod

- Zavarivanje Definicija_klasifikacija_i_primena.pptx

- Materijali i njihovo ponasanje pri zavarivanju

- Izrada toplotne i procesne opreme

- Obezbedjenje kvaliteta u zavarivanju