Osnovi mašinskih tehnologija 1 je predmet koji u četvrtom semestru zajedno slušaju studenti dva studijska programa: Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo i Tehnička mehanika i dizajn u tehnici. Cilj predmeta jeste upoznavanje studenata sa najosnovnijim znanjima iz dve oblasti: tehnologije livenja i tehnologije obrade rezanjem. Samim tim predmet je podeljen na dva dela.

I deo

Broj telefona predmetnog nastavnika

Termini konsultacija

Prvi deo predmeta tretira oblast tehnologije livenja i traje 5 nastavnih nedelja (10 časova vežbi i 10 časova predavanja). Nakon završetka ovih predavanja studenti polažu test kojim se proverava stečeno znanje. Test se organizuje u više (najčešće tri)termina u toku semestra u okviru kojeg student sluša nastavni predmet. Iz prvog dela predmeta studenti mogu osvojiti maksimalno 35 poena (ovi poeni obuhvataju i prisustvo predavanjima i vežbama i ocenu sa testa).

Kompletan materijal sa predavanja i vežbi je zapakovan u zip i/ili rar arhive sa lozinkom. Lozinka se dobija na prvom času ili se može tražiti od predmetnog nastavnika (kabinet MI 13).

Primer testa

Studenti koji su odslušali predmet, poene sa predispitnih obaveza mogu pogledati ovde:

 

II deo

Kontakt informacije predmetnog nastavnika