Osnovi mašinskih tehnologija 1 je predmet koji u četvrtom semestru zajedno slušaju studenti dva studijska programa: Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo i Tehnička mehanika i dizajn u tehnici. Cilj predmeta jeste upoznavanje studenata sa najosnovnijim znanjima iz dve oblasti: tehnologije livenja i tehnologije obrade rezanjem. Samim tim predmet je podeljen na dva dela.

I deo

Broj telefona predmetnog nastavnika

Termini konsultacija

Prvi deo predmeta tretira oblast tehnologije livenja i traje 5 nastavnih nedelja (10 časova vežbi i 10 časova predavanja). Nakon završetka ovih predavanja studenti polažu test kojim se proverava stečeno znanje. Test se organizuje u više (najčešće tri)termina u toku semestra u okviru kojeg student sluša nastavni predmet. Iz prvog dela predmeta studenti mogu osvojiti maksimalno 35 poena (ovi poeni obuhvataju i prisustvo predavanjima i vežbama i ocenu sa testa).

Kompletan materijal sa predavanja i vežbi je zapakovan u zip i/ili rar arhive sa lozinkom. Lozinka se dobija na prvom času ili se može tražiti od predmetnog nastavnika (kabinet MI 13b).

Primer testa

 

Studenti koji su odslušali predmet, poene sa predispitnih obaveza mogu pogledati ovde:

 

II deo

Drugi deo predmeta obuhvata oblasti tehnologije rezanja, kao što su struganje, bušenje, glodanje i brušenje. U toku predavanja studenti su u obavezi da odrade jedan domaći zadatak, koji je ujedno i uslov za dobijanje potpisa u indeks. Nakon završetka predavanja i urađenog domaćeg zadatka studenti polažu pismeni deo ispita (sadrži se iz dva dela test+zadaci), nakon položenog pismenog dela, studenti se pozivaju na usmeni. Da bi student položio pismeni deo potrebno je da ostvari 51% od ukupnog broja bodova (test+zadaci=30 poena).

Aktivnosti i sistem bodovanja, kao i pitanja za usmeni, nalazi se u prilogu.

Primeri zadataka za pismeni deo ispita nalaze se u "Zbirka zadataka iz tehnologije obrade rezanjem", izdanje 2011, autori: Dr Pavel Kovač, Dr Dragoje Milikić, Dr Marin Gostimirović, Dr Milenko Sekulić, Dr Borislav Savković.

Materijal koji se može koristiti na ispitu jeste knjiga "Osnove tehnologije obrade skidanjem materijala", izdanje 2015, autori: Dr Marin Gostimirović, Dr Dragoje Milikić, Dr Milenko Sekulić,  formule i tablice koje se nalaze u prilogu. 

Kontakt informacije predmetnog nastavnika

Kontakt informacije asistenata: Kabinet MI 108 

MSc Anđelko Aleksić: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.