Dana 05.11.2018. godine, student I godine Proizvodnog mašinstva, u pratnji nastavnika i asistenata sa Departmana za proizvodno mašinstvo, posetili su proizvodne pogone kompanija „Livnica preciznih odlivaka (LPO)“ i „Termometal“ iz Ade. Livnica preciznih odlivaka se bavi proizvodnjom komponenti od superlegure nikla za ugradnju u mlazne motore svetskih proizvođača poput Rolls Royce, Pratt & Whitney, General Electric, Hamilton Standard, MTU i dr. Kompanija Termometal se bavi maloserijskom proizvodnjom složenih i specijalnih delova, alata i sklopova za veliki broj inostranih kompanija u oblasti automobilske industrije i ostalih grana mašinogradnje, kao što su Chaeffler, Bosh, Thysenkrupp, Optima, Sommer, Le Belier, Liebherr, i dr.

U okviru stručne ekskurzije studenti su imali mogućnost da se upoznaju sa proizvodnim programom kompanija, sa odgovarajućim proizvodnim procesima i proizvodnom opremom (mašine, pribori, alati, merila i dr.). U proizvodnim pogonima studenti su imali priliku da praktično upoznaju veliki broj tehnologija koje se primenjuju u proizvodnom mašinstvu počevši od livenja, zavarivanja, konvencionalne i CNC obrade rezanjem, nekonvencionalnih procesa obrade, termičke obrade, deformisanja, pa do procesa merenja i kontrole proizvoda. Poseban akcenat je dat na upoznavanje sa tehnologijama, procesima, proizvodnom opremom i CAx softverima koji se koriste u proizvodnom mašinstvu i na poslovima koje obavljaju inženjeri proizvodnog mašinstva.

U obe kompanije već radi veći broj inženjera koji su završili osnovne i master studije na studijskom programu Proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Veliki broj studenata proizvodnog mašinstva su stipendirani od strane ovih kompanija, rade stručnu praksu ili su svoje diplomske i master radove odbranili na konkretnim prozivodnim problemima. U daljem razvoju i napretku koji neprestano sprovode ove dve kompanije izražena je velika potreba za zapošljavanjem novih ineženjera Proizvodnog mašinstva, čemu u prilog govori stalno otvoreni konkursi za inženjere ove struke.