Back to Top
 
 
Rezultati I kolokvijuma (deo RE) iz predmeta "Reverzibilno inženjerstvo i CAQ" održanog 04.04.2023. godine 05 april 2023 Autor Dr Mario Šokac
Rezultati testa iz predmeta "PROJEKTOVANJE I EKSPLOATACIJA OBRADNIH I TEHNOLOŠKIH SISTEMA" 05 april 2023 Autor Dejan Marinković
Projektovanje i optimizacija tehnoloških procesa proizvodnje 02 april 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati kolokvijuma iz predmeta "PROJEKTOVANJE I EKSPLOATACIJA OBRADNIH I TEHNOLOŠKIH SISTEMA" 30 mart 2023 Autor Dejan Marinković
Tehnologija livenja - Rezultati testa 1 održanog 23.03.2023. 24 mart 2023 Autor Vladimir Terek
Rezultati kolokvijuma i ispita iz Integrisanih CAPP sistema i TBP i Projektovanja tehnoloških procesa 24 mart 2023 Autor Dr Dejan Lukić
MAŠINSKI MATERIJALI - Rezultati ispita održanog 19.03.2023. i poziv za usmeni 23 mart 2023 Autor Mirjana Trivković
MATERIJALI U MAŠINSTVU- Rezultati ispita održanog 19.03.2023. i poziv za usmeni 23 mart 2023 Autor Mirjana Trivković
Rezultati usmenog ispita - "AUTOMATSKI FLEKSIBILNI TEHNOLOŠKI SISTEMI" MART 2023 22 mart 2023 Autor Dejan Marinković
Metode planiranja i obrade eksprimenta 20 mart 2023 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa i termin kolkvijuma u martovskom ispitnom roku 2023. 20 mart 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog ispita - "Automatizacija u proizvodnom mašinstvu" MART 2023 20 mart 2023 Autor Dejan Marinković
Merenje i kvalitet - rezultati ispita MART 2023 19 mart 2023 Autor Dr Branko Štrbac
PROMENA termina usmenog ispita iz predmeta "Automatski fleksibilni tehnološki sistemi" 17 mart 2023 Autor Dejan Marinković
Rezultati ispita i termin kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva 16 mart 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Obaveštenje - "Automatski fleksibilni tehnološki sistemi" 16 mart 2023 Autor Dejan Marinković
Savremene tehnologije livenja - Rezultati testa održanog 21.02.2023. 21 februar 2023 Autor Dr Lazar Kovačević
Rezultati ispita "Napredne metode TPD" 20 februar 2023 Autor Dr Mladomir Milutinović
MATERIJALI U MAŠINSTVU- Rezultati ispita održanog 17.02.2023. i poziv za usmeni 20 februar 2023 Autor Mirjana Trivković
Rezultati ispita iz Tehnološke logistike i preduzetništva u februarskom ispitnom roku 2023. 20 februar 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Projektovanje tehnologije termičke obrade - Ostvareni bodovi na predmetu i predlog ocene 18 februar 2023 Autor Vladimir Terek
Inženjerstvo površina - rezultati testa III održanog 17.2.2023. 17 februar 2023 Autor Dr Pal Terek
Obaveštenje PROJEKTOVANJE MAŠINA ALATKI 17 februar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
INŽENJERSKI MATERIJALI - Rezultati ispita održanog 14.02.2023. 17 februar 2023 Autor Mirjana Trivković
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 17.02.2023. 17 februar 2023 Autor Anđelko Aleksić
Tehnologija obrade skidanjem materijala - Ispit 14.02.2023. 17 februar 2023 Autor Anđelko Aleksić
Termička obrada savremenih alata - Rezultati testa održanog 14.02.2023. 14 februar 2023 Autor Vladimir Terek
Mašinski materijali - Rezultati ispita održanog 11.02.2023. i poziv za usmeni 14 februar 2023 Autor Milan Pećanac
Rezulati pismenog ispita i termin kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva u febrarskom roku 2023. 14 februar 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Inženjerstvo površina - termin testa br. 3 13 februar 2023 Autor Dr Pal Terek
Rezultati usmenog ispita - "AUTOMATSKI FLEKSIBILNI TEHNOLOŠKI SISTEMI" 13 februar 2023 Autor Dejan Marinković
Inženjerstvo površina - rezultati testa II održanog 11.2.2023. 12 februar 2023 Autor Dr Pal Terek
Rezultati pismenog ispita iz predmeta "AUTOMATIZACIJA U PROIZVODNOM MAŠINSTVU" 10 februar 2023 Autor Dejan Marinković
Termička obrada savremenih alata - bodovi sa projekta i ukupni bodovi 09 februar 2023 Autor Vladimir Terek
Materijali u inženjerstvu -DEO TERMIČKA OBRADA- rezultati ispita održanog 07.02.2023 +USMENI ZA MAŠINCE 08 februar 2023 Autor Marko Zagoričnik
Savremene tehnologije livenja - Rezultati testa održanog 08.02.2023. 08 februar 2023 Autor Dr Lazar Kovačević
Merenje i kvalitet - rezultati ispita JANUAR II 2023 07 februar 2023 Autor Dr Branko Štrbac
Materijali u inženjerstvu -DEO MATERIJALI- rezultati ispita održanog 07.02.2023. 07 februar 2023 Autor Milan Pećanac
Obaveštenje - "AUTOMATSKI FLEKSIBILNI TEHNOLOŠKI SISTEMI" 07 februar 2023 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita Ekološke tehnologije i sistemi 4.2.2023. 07 februar 2023 Autor Dr Boris Agarski
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 07 februar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
(Dopunjeni) Rezultati pismenog dela ispita Termička Obrada i Termin usmenog ispita održanog 03.02.2023 06 februar 2023 Autor Marko Zagoričnik
MATERIJALI U MAŠINSTVU- Rezultati ispita održanog 01.02.2023. i poziv za usmeni 06 februar 2023 Autor Mirjana Trivković
INŽENJERSKI MATERIJALI - Rezultati ispita održanog 31.01.2023. i poziv za usmeni 06 februar 2023 Autor Mirjana Trivković
Mašinski materijali - D O P U N A rezultata ispita pdržanog 28.01.2023. 05 februar 2023 Autor Milan Pećanac
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 01.02.2023. 03 februar 2023 Autor Anđelko Aleksić
Tehnologija obrade skidanjem materijala - Ispit 31.01.2023. 03 februar 2023 Autor Anđelko Aleksić
Mašinski materijali - Rezultati ispita održanog 28.01.2023. i poziv za usmeni 02 februar 2023 Autor Milan Pećanac
Rezultati kolokvijuma i konačni rezultati ispita iz Tehnološke logistike i preduzetništva 02 februar 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta PROJEKTOVANJE MAŠINA ALATKI 02 februar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović