Back to Top
 
 
Termin kolokvijuma iz Projektovanja tehnoloških procesa u aprilskom ispitnom roku 26 april 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati (Termicka obrada) Materijali u Inzenjerstvu i termin usmenog dela ispita 26 april 2023 Autor Marko Zagoričnik
Metode planiranja i obrade eksprimenta - termin usmenog 26 april 2023 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati ispita iz predmeta "Merenje i kvalitet" - APRIL 26 april 2023 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 25 april 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati pismenog dela ispita Termička Obrada i Termin usmenog ispita održanog 24.04.2023 25 april 2023 Autor Marko Zagoričnik
Obaveštenje - "AUTOMATSKI FLEKSIBILNI TEHNOLOŠKI SISTEMI" 24 april 2023 Autor Dejan Marinković
Termin kolokvijuma iz predmeta Projektovanje tehnoloških procesa i Integrisani CAPP sistemi i TBP u aprilskom ispitnom roku 21 april 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati kolokvijuma iz predmeta BEZBEDNOST I ZAŠTITA NA RADU SA OPREMOM ZA RAD održanog 12.04.2023.god 13 april 2023 Autor Dr Aleksandar Živković
OMT1 Rezultati prvog testa 2023 08 april 2023 Autor Dr Lazar Kovačević
Rezultati prvog kolokvijuma "Merenje i kvalitet" 07 april 2023 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati I kolokvijuma (deo RE) iz predmeta "Reverzibilno inženjerstvo i CAQ" održanog 04.04.2023. godine 05 april 2023 Autor Dr Mario Šokac
Rezultati testa iz predmeta "PROJEKTOVANJE I EKSPLOATACIJA OBRADNIH I TEHNOLOŠKIH SISTEMA" 05 april 2023 Autor Dejan Marinković
Projektovanje i optimizacija tehnoloških procesa proizvodnje 02 april 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati kolokvijuma iz predmeta "PROJEKTOVANJE I EKSPLOATACIJA OBRADNIH I TEHNOLOŠKIH SISTEMA" 30 mart 2023 Autor Dejan Marinković
Tehnologija livenja - Rezultati testa 1 održanog 23.03.2023. 24 mart 2023 Autor Vladimir Terek
Rezultati kolokvijuma i ispita iz Integrisanih CAPP sistema i TBP i Projektovanja tehnoloških procesa 24 mart 2023 Autor Dr Dejan Lukić
MAŠINSKI MATERIJALI - Rezultati ispita održanog 19.03.2023. i poziv za usmeni 23 mart 2023 Autor Mirjana Trivković
MATERIJALI U MAŠINSTVU- Rezultati ispita održanog 19.03.2023. i poziv za usmeni 23 mart 2023 Autor Mirjana Trivković
Rezultati usmenog ispita - "AUTOMATSKI FLEKSIBILNI TEHNOLOŠKI SISTEMI" MART 2023 22 mart 2023 Autor Dejan Marinković
Metode planiranja i obrade eksprimenta 20 mart 2023 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa i termin kolkvijuma u martovskom ispitnom roku 2023. 20 mart 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog ispita - "Automatizacija u proizvodnom mašinstvu" MART 2023 20 mart 2023 Autor Dejan Marinković
Merenje i kvalitet - rezultati ispita MART 2023 19 mart 2023 Autor Dr Branko Štrbac
PROMENA termina usmenog ispita iz predmeta "Automatski fleksibilni tehnološki sistemi" 17 mart 2023 Autor Dejan Marinković
Rezultati ispita i termin kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva 16 mart 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Obaveštenje - "Automatski fleksibilni tehnološki sistemi" 16 mart 2023 Autor Dejan Marinković
Savremene tehnologije livenja - Rezultati testa održanog 21.02.2023. 21 februar 2023 Autor Dr Lazar Kovačević
Rezultati ispita "Napredne metode TPD" 20 februar 2023 Autor Dr Mladomir Milutinović
MATERIJALI U MAŠINSTVU- Rezultati ispita održanog 17.02.2023. i poziv za usmeni 20 februar 2023 Autor Mirjana Trivković
Rezultati ispita iz Tehnološke logistike i preduzetništva u februarskom ispitnom roku 2023. 20 februar 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Projektovanje tehnologije termičke obrade - Ostvareni bodovi na predmetu i predlog ocene 18 februar 2023 Autor Vladimir Terek
Inženjerstvo površina - rezultati testa III održanog 17.2.2023. 17 februar 2023 Autor Dr Pal Terek
Obaveštenje PROJEKTOVANJE MAŠINA ALATKI 17 februar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
INŽENJERSKI MATERIJALI - Rezultati ispita održanog 14.02.2023. 17 februar 2023 Autor Mirjana Trivković
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 17.02.2023. 17 februar 2023 Autor Anđelko Aleksić
Tehnologija obrade skidanjem materijala - Ispit 14.02.2023. 17 februar 2023 Autor Anđelko Aleksić
Termička obrada savremenih alata - Rezultati testa održanog 14.02.2023. 14 februar 2023 Autor Vladimir Terek
Mašinski materijali - Rezultati ispita održanog 11.02.2023. i poziv za usmeni 14 februar 2023 Autor Milan Pećanac
Rezulati pismenog ispita i termin kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva u febrarskom roku 2023. 14 februar 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Inženjerstvo površina - termin testa br. 3 13 februar 2023 Autor Dr Pal Terek
Rezultati usmenog ispita - "AUTOMATSKI FLEKSIBILNI TEHNOLOŠKI SISTEMI" 13 februar 2023 Autor Dejan Marinković
Inženjerstvo površina - rezultati testa II održanog 11.2.2023. 12 februar 2023 Autor Dr Pal Terek
Rezultati pismenog ispita iz predmeta "AUTOMATIZACIJA U PROIZVODNOM MAŠINSTVU" 10 februar 2023 Autor Dejan Marinković
Termička obrada savremenih alata - bodovi sa projekta i ukupni bodovi 09 februar 2023 Autor Vladimir Terek
Materijali u inženjerstvu -DEO TERMIČKA OBRADA- rezultati ispita održanog 07.02.2023 +USMENI ZA MAŠINCE 08 februar 2023 Autor Marko Zagoričnik
Savremene tehnologije livenja - Rezultati testa održanog 08.02.2023. 08 februar 2023 Autor Dr Lazar Kovačević
Merenje i kvalitet - rezultati ispita JANUAR II 2023 07 februar 2023 Autor Dr Branko Štrbac
Materijali u inženjerstvu -DEO MATERIJALI- rezultati ispita održanog 07.02.2023. 07 februar 2023 Autor Milan Pećanac
Obaveštenje - "AUTOMATSKI FLEKSIBILNI TEHNOLOŠKI SISTEMI" 07 februar 2023 Autor Dr Miloš Knežev