U prilogu su rezultati pismenog ispita iz Proketovanja tehnoloških procesa koji je održan 2.7.2023. godine, kao trenutni rezultati ispita.

Kolokvijumi će se održati 5.7.2023. godine u 8.30 na mašinskom institutu.

Kandidati koji nisu položili pismeni deo ispita pozivaju se na doradu istog, koja će obaviti nakon kolokvijuma 5.7.2023. (9.30-11.30).

 

Predmetni nastavnici