USMENI DEO ISPITA IZ PREDMETA OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI, ZA STARE STUDENTE ĆE BITI ODRŽAN U ČETVRTAK 06.07.2023.GOD. U 09.00 ČASOVA.

STUDENTI TREBA DA DOĐU U KABINET 107 NA DEPARTMANU ZA PROIZVODNO MAŠINSTVO.

 

PEDMETNI NASTAVNICI