Rezultate ispita kao i spisak studenata koji se pozivaju na usmeni ispit možete pronaći u prilogu.