Rezultati ispita održanog 25.06.2023.

 

I Kolokvijum:

1. Milica Lazić MP 85/2019        10 poena 

2. Marija Sarić MP6/2018            1 poen

 

Minimalan broj poena za prolazak je 18.