Kolokvijumi (prvi i drugi) iz Tehnološke logistike i preduzetništva održaće se u PETAK 30.6.2023. godine u 8.30 na mašinskom institutu.

Predmetni nastavnici