Back to Top
 
 
Termin kolokvijuma iz Projektovanja tehnoloških procesa i Tehnološke logistike i preduzetništva u oktobarskom prod.1 26 septembar 2022 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 26 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita iz predmeta Mašinski materijali 23 septembar 2022 Autor Miroslav Dramićanin
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 23.09.2022. 23 septembar 2022 Autor Anđelko Aleksić
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Ispit 20.09.2022. 22 septembar 2022 Autor Anđelko Aleksić
Reverzibilno inženjerstvo i CAQ-Rezultati ispita OKTOBAR I 22 septembar 2022 Autor Dr Branko Štrbac
OBAVEŠTENJE - STRUČNA PRAKSA 22 septembar 2022 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati kolokvijuma i ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa u oktobarskom ispitnom roku 2022 21 septembar 2022 Autor Dr Dejan Lukić
Merenje i kvalitet - rezultati OKTOBAR I 2022 20 septembar 2022 Autor Dr Branko Štrbac
Materijali u mašinstvu - Rezultati ispita 17.09.2022. 20 septembar 2022 Autor Milan Pećanac
Obaveštenje - Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 20 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Tehnologija zavarivanja - Rezultati ispita održanog 15.09.2022. 19 septembar 2022 Autor Milan Pećanac
Mašinski materijali - rezultati ispita održanog 15.09.2022. 19 septembar 2022 Autor Milan Pećanac
Inženjerski (Elektromašinski) materijali - rezultati ispita održanog 16.09.2022. 19 septembar 2022 Autor Milan Pećanac
Rezultati ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 19 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Rezultati pismenog ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa i termin kolokvijuma u oktobarskom ispitnom roku 2022 19 septembar 2022 Autor Dr Dejan Lukić
Obaveštenje OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI i PROJEKTOVANJE MAŠINA ALATKI 18 septembar 2022 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 16.09.2022. 16 septembar 2022 Autor Anđelko Aleksić
Materijali u inženjerstvu - rezultati ispita održanog 16.09.2022. 16 septembar 2022 Autor Milan Pećanac
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Automatizacija u proizvodnom mašinstvu – CAD 16 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Obaveštenje CAD/CAE/CAM i CIM sistemi 16 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Obaveštenje - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 15 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Ispit 14.09.2022. 14 septembar 2022 Autor Anđelko Aleksić
RE i CAQ-rezultati OKTOBAR 14 septembar 2022 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati kolokvijuma i ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa u septembarskom roku 2022 14 septembar 2022 Autor Dr Dejan Lukić
Merenje i kvalitet - rezultati OKTOBAR 2022 14 septembar 2022 Autor Dr Branko Štrbac
Materijali u mašinstvu - Rezultati ispita 10.09.2022. 14 septembar 2022 Autor Milan Pećanac
Ispit iz Tehnološke logistike i preduzetništva - termini 14 septembar 2022 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 14 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Mašinski materijali-Rezultati ispita održanog 08.09.2022 12 septembar 2022 Autor Mirjana Trivković
Rezultati klokvijuma iz Logistike i simulacija u TPP, 10.9.2022. 12 septembar 2022 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 12 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Obaveštenje - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 12 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Obaveštenje CAD/CAE/CAM i CIM sistemi 11 septembar 2022 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati pismenog ispita iz Projektovanja Tehnoloških Procesa 10.09.2022 10 septembar 2022 Autor Marko Zagoričnik
Materijali u inženjerstvu - deo MATERIJALI - Rezultati ispita održanog 09.09.2022 09 septembar 2022 Autor Petar Janjatović
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 09.09.2022. 09 septembar 2022 Autor Anđelko Aleksić
Obaveštenje OBRADNI TEHNOLOŠKI SISTEMI 09 septembar 2022 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta PROJEKTOVANJE MAŠINA ALATKI 09 septembar 2022 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija zavarivanja - Septembarski rok 09 septembar 2022 Autor Milan Pećanac
OBAVEŠTENJE - STRUČNA PRAKSA 09 septembar 2022 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Ispit 07.09.2022. 08 septembar 2022 Autor Anđelko Aleksić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 08 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita iz predmeta "Reverzibilno inženjerstvo i CAQ" - SEPTEMBAR I 07 septembar 2022 Autor Dr Branko Štrbac
Rezutati kolokvijuma i ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa u avgustovskom ispitnom roku 2022 07 septembar 2022 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 07 septembar 2022 Autor Miloš Knežev
Materijali u inženjerstvu - deo MATERIJALI - Rezultati ispita održanog 02.09.2022 06 septembar 2022 Autor Petar Janjatović
Rezultati ispita iz predmeta Materijali u mašinstvu - Konačni 06 septembar 2022 Autor Milan Pećanac
Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija zavarivanja 06 septembar 2022 Autor Milan Pećanac
Rezultati ispita iz predmeta "Merenje i kvalitet" -SEPTEMBAR I 06 septembar 2022 Autor Dr Branko Štrbac