Rezultati ispita napredne metode održanog 04.09.2023.

 

I Kolokvijum

1. Jovan Tarana       MP 76/18                 8,5 bodova   (nije položio)

 

 

II Kolokvijum

1. Marija Kusić       MP 87/18                 1 bod   (nije položila)

2. Miloš Danilović MP 14/19                   9,5 bodova (nij epoložio)

3. Milica lazić MP 85/19                         16,5 bodova (nije položila)

4.Stefana Aleksić 79/19                          13,5 bodova (nije položila)