U prilogu su dati rezultati pismenog dela ispita koji je održan 4.9.2023. godine, kao i trenutni rezultati ispita iz predmeta.

Kolokvijumi (prvi i drugi) će se održatu u PETAK 8.9.2023. godine u 9.00 na mašinskom institutu.

Predmetni nastavnici