U prilogu su dati rezultati ispita.

Kolokvijumi će se održati u PETAK 15.9.2023. godine u 9.00 na mašinskom institutu.

Predmetni nastavnici