Kolokvijumi iz Projektovanja tehnoloških procesa će se održati u PETAK 8.9.2023. godine u terminu od 11.00 (umesto u 9.00) na mašinskom instutu.

Predmetni nastavnici