U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 07.09