Razultati ispita održanog 19.07.2023.god

 

I kolokvijum:

1. Marija Sarić  MP6/2018            20 bodova (max.35) položila

2. Milica Lazić MP85/2019            19 bodova (max.35) položila