Back to Top
 
 
Inženjerstvo površina - ocene projekata, konačne ocene 01 februar 2023 Autor Dr Pal Terek
Rezultati ispita "Napredne metode TPD" 01 februar 2023 Autor Dr Mladomir Milutinović
Rezultati ispita iz Tehnološke logistike i preduzetništva i termin kolokvijuma u januarskom ispitnom roku 2023 01 februar 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Termička obrada savremenih alata - Rezultati testa održanog 31.01.2023. 31 januar 2023 Autor Vladimir Terek
Inženjerstvo površina - rezultati testa I održanog 28.1.2023. 30 januar 2023 Autor Dr Pal Terek
Zaštita na radu u metalurgiji i pri termohemijskoj obradi metala - Rezultati januarskog ispitnog roka 30 januar 2023 Autor Dr Lazar Kovačević
Rezultati pismenog ispita - "Automatizacija u proizvodnom mašinstvu" 30 januar 2023 Autor Miloš Knežev
Obaveštenje OBRADNI TEHNOLOŠKI SISTEMI 25 januar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Savremene tehnologije livenja - Rezultati testa održanog 24.01.2023. 24 januar 2023 Autor Dr Lazar Kovačević
Materijali u mašinstvu - Rezultati III i IV kolokvijuma održanog 18.01.2023. 24 januar 2023 Autor Milan Pećanac
Rezultati III i IV kolokvijuma Materijali u mašinstvu 24 januar 2023 Autor Miroslav Dramićanin
Rezultati kolokvijuma i pismenog dela ispita iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 24 januar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Zaštita na radu u metalurgiji i pri termohemijskoj obradi metala - Rezultati testa održanog 18.1.2023. 24 januar 2023 Autor Dr Lazar Kovačević
Rezultati ispita i predlog ocena-MS, RE i CAQ 24 januar 2023 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati domaćih zadataka ručno programiranje 2023 24 januar 2023 Autor Miloš Knežev
Inženjerski (Elektromašinski) materijali - rezultati III i IV kolokvijuma održanog 18.01.2023. 24 januar 2023 Autor Milan Pećanac
Mašinski materijali - rezultati III i IV kolokvijuma održanog 19.01.2023. 24 januar 2023 Autor Milan Pećanac
Rezultati pismenog iz predmeta Materijali u inženjerstvu - Termičke obrade 24 januar 2023 Autor Dragan Kukuruzović
Obaveštenje - "Automatski fleksibilni tehnološki sistemi" 24 januar 2023 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita iz predmeta "Merenje i kvalitet" -JANUAR I 23 januar 2023 Autor Dr Branko Štrbac
Ukupni bodovi i predlog ocene iz predmeta Ekološke tehnologije i sistemi 23 januar 2023 Autor Dr Boris Agarski
Rezultati ispita iz Projektovanja pribora i mernih mašina održanog 21.01.2023. 23 januar 2023 Autor Dr Željko Santoši
Rezultati pismenog dela ispita iz Termičke obrade 20 januar 2023 Autor Dragan Kukuruzović
Резултати другог колоквијума из Технолошке логистике и предузетништва, 17.1.2023. 18 januar 2023 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Projektovanje alata za deformisanje 18 januar 2023 Autor Dr Dejan Movrin
Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Automatizacija u proizvodnom mašinstvu" 18 januar 2023 Autor Miloš Knežev
Rezultati kolokvijuma iz Termičke obrade 17 januar 2023 Autor Dragan Kukuruzović
Obaveštenje OBRADNI TEHNOLOŠKI SISTEMI 17 januar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati II kolokvijuma iz Projektovanja pribora i mernih mašina održanog 16.01.2023. 17 januar 2023 Autor Dr Željko Santoši
Mašinski materijali - rezultati I i II kolokvijuma (OBJEDINJENI) održanog 29.12.2022. 16 januar 2023 Autor Milan Pećanac
Mašinski materijali - rezultati I i II kolokvijuma (MP i stari studenti) održanog 29.12.2022. 12 januar 2023 Autor Milan Pećanac
Obaveštenje - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 12 januar 2023 Autor Miloš Knežev
Rezultati prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Teorija obradnih procesa 11 januar 2023 Autor Dr Borislav Savković
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Projektovanje alata za deformisanje 11 januar 2023 Autor Dr Dejan Movrin
Obaveštenje PROJEKTOVANJE MAŠINA ALATKI 11 januar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta PROJEKTOVANJE MAŠINA ALATKI 11 januar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Obaveštenje OBRADNI TEHNOLOŠKI SISTEMI 11 januar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati kolokvijuma (I i II deo)- INŽENJERSKI MATERIJALI 10 januar 2023 Autor Mirjana Trivković
Rezultati kolokvijuma (I i II deo)- MATERIJALI U MAŠINSTVU 10 januar 2023 Autor Mirjana Trivković
Materijali u inženjerstvu - rezultati II kolokvijuma održanog 30.12.2022. 10 januar 2023 Autor Milan Pećanac
Rezultati Kolokvijuma iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 09 januar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Obaveštenje OBRADNI TEHNOLOŠKI SISTEMI 04 januar 2023 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 29 decembar 2022 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva, 26.12.2022. 27 decembar 2022 Autor Dr Dejan Lukić
Mašinski materijali - OBJEDINjENI rezultati I kolokvijuma održanog 24.11.2022. 27 decembar 2022 Autor Milan Pećanac
Rezultati domaćih zadataka iz predmeta Projektovanje proizvoda CAD-CAE 27 decembar 2022 Autor Miloš Knežev
Mašinski materijali - rezultati I kolokvijuma (MM i ME) održanog 24.11.2022. 26 decembar 2022 Autor Milan Pećanac
TSSM - Rezultati I kolokvijuma održanog 22.12.2022. 23 decembar 2022 Autor Milan Pećanac
Rezultati ispita iz predmeta "Merenje i kvalitet" -DECEMBAR 20 decembar 2022 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati prvog kolokvijuma- MATERIJALI U MAŠINSTVU 20 decembar 2022 Autor Mirjana Trivković