Dana 03.06.2019 učenici Srednje stručne škole „Nikola Tesla“ iz Vršca, posetili su Fakultet Tehničkih Nauka u pratnji profesora Milana Njegomira, Svetlane Radlovački, Gorana Deđanskog i Roberta Živanova. Đaci su dočekani od strane Marketing službe Fakulteta tehnikih nauka, gde su im u svečanoj sali prezentovani odgovarajući studijski programi i pravila upisa na fakultet. Nakon toga đaci iz oblasti mašinstva su posetili Departman za proizvodno mašinstvo.

U okviru ove posete đaci su obišli Laboratorije Departmana za proizvodno mašinstvi i upoznali se sa kapacitetima i opremom, među kojom su uređaji za ispitivanje materijala ( ispitivanje tvrdoće, kidalice...), kompjuterski upravljano Šarpijevo klatno, svetlosni mikroskop Leitz-Orthoplan, CNC mašina za injekciono presovanje plastike ENGEL Victory 50 sa robotom manipulatorom i propratnom opremom, 3 različita tipa 3D štampača (sa prahom – selektivno lasersko sinterovanje, sa plastičnim namotajem i stereolitografijom), CNC glodalica sa novom upravljačkom jedinicom Sinumeric 840d, CNC fleksibilna ćelija za struganje INDEX GU 600, CNC merna mašina Zeiss Contura G2, 3D digitajzer Immersion Microscribe G2, CNC mašina za elektroerozivnu obradu sa punom elektrodom AgieCharmilles SP 1U.....
Zatim su đaci posetili FTN-ovu laboratiju iDEA LAB, gde im je grupa studenata Proizvodnog mašinstva prikazala svoj projekat razvoja multifunkcionalne mašine (3D štampač i laser za sečenje) sa izmenljivom glavom, primenu naočara za proiširenu realnost i dr.