Spisak studenata koji su položili II kolokvijum održan 16.12.2018 nalazi se u prilogu.