Spisak studenata koji su položili III kolokvijum održan 29.12.2018 nalazi se u prilogu. Uvid u radove, petak 11.01.2019 u 12h učinica MI 16.