Usmeni deo ispita iz predmeta Metode planiranja i obrade eksperimenta će se održati u ponedeljak 26.06. u 10h u učionici V4-1 na DPM-u!