Rezultati ispita održanog 14.09 nalaze se u prilogu