Rezultati ispita održanog 22.09.2020. se nalaze u prilogu, kao i spisak studenata sa predlozima ocena za upis.