Rezultati popravnog kolokvima održanog dana 29.12.2018. su dati u prilogu.