Back to Top
 
 
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta PROJEKTOVANJE I EKSPLOATACIJA OBRADNIH I TEHNOLOŠKIH SISTEMA 12 jul 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Tehnologija livenja - Rezultati testa 1 (šesti termin) i testa 2 (četvrti termin) 09 jul 2021 Autor Vladimir Terek
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 07 jul 2021 Autor Miloš Knežev
Obaveštenje u vezi ispita iz Preduzetništva u MSP u julskom ispitnom roku 05 jul 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Obaveštenje u vezi ispita iz Integrisanih CAPP sistema i TBP 05 jul 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Obaveštenje u vezi ispita iz Tehnološke logistike i preduzetništva u julskom ispitnom roku 05 jul 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Merenje i kvalitet - rezultati ispita JUL 05 jul 2021 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati drugog dela ispita iz predmeta Zaštita na radu na mašinama za obradu materijala 05 jul 2021 Autor Miloš Knežev
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 02 jul 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Materijali u mašinstvu - Rezultati ispita 25.06.2021. 29 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Inženjerski (Elektromašinski) materijali - Rezultati ispita 24.06.2021. 29 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Mašinski materijali - Rezultati ispita 22.06.2021. 29 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Tehnologija livenja - Rezultati testa 1 (peti termin) i testa 2 (treći termin) 29 jun 2021 Autor Vladimir Terek
Termin kolokvijuma iz Projektovanja tehnoloških procesa 28 jun 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog ispita iz Projektovanja tehnoloških procesa i trenutni rezultati 28 jun 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati ispita iz predmeta Projektovanje alata za TPD pomoću računara održanog 24.06.2021. 28 jun 2021 Autor Dr Dejan Movrin
Rezultati ispita iz Preduzetništva u MSP u junskom roku 2021. godine 26 jun 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati kolokvijuma i ispita iz Tehnološke logistike i preduzetništva u junskom ispitnom roku 2021. god. 26 jun 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 24.06.2021. 25 jun 2021 Autor Anđelko Aleksić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Projektovanje mašina alatki 24 jun 2021 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita-Bezbednost i zaštita na radu sa opremom za rad 24 jun 2021 Autor Dr Aleksandar Živković
Tehnologija zavarivanja - Rezultati ispita 21.06.2021. 23 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Rezultati ispita (22.06.2021.) iz predmeta STSM 2 23 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Rezultati pismenog ispita iz Tehnološke logistike i preduzetništva 23 jun 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Termin kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva. 23 jun 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati usmenog dela ispita i konačne ocene iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 23 jun 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati ispita iz predmeta PROJEKTOVANJE I EKSPLOATACIJA OBRADNIH I TEHNOLOŠKIH SISTEMA 23 jun 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati ispita - RE i CAQ 22 jun 2021 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 22 jun 2021 Autor Miloš Knežev
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 22 jun 2021 Autor Miloš Knežev
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Ispit 19.06.2021. 21 jun 2021 Autor Anđelko Aleksić
Merenje i kvalitet - rezultati ispita JUN 2021 20 jun 2021 Autor Dr Branko Štrbac
Merenje i kvalitet-termin usmenog 18 jun 2021 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati ispita iz predmeta Zaštita na radu na mašinama za obradu materijala 17 jun 2021 Autor Miloš Knežev
Tehnologija zavarivanja - Rezultati II kolokvijuma 16 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 16 jun 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Bodovi predispitinih obaveza iz predmeta PROJEKTOVANJE I EKSPLOATACIJA OBRADNIH I TEHNOLOŠKI SISTEMI 16 jun 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Termička obrada 15 jun 2021 Autor Dragan Kukuruzović
Projektovanje pribora i merne mašine rezultati ispita održanog 15.06.2021. 15 jun 2021 Autor Dr Željko Santoši
Tehnologija livenja - Rezultati testa 1 (četvrti termin) i testa 2 (drugi termin) 14 jun 2021 Autor Vladimir Terek
Rezultati kolokvijuma - Automatizacija u proizvodnom mašinstvu - CAD 14 jun 2021 Autor Miloš Knežev
Rezultati popravnog kolokvijuma (deo RE) iz predmeta "Reverzibilno inženjerstvo i CAQ" održanog 11.06.2021. godine 14 jun 2021 Autor Dr Mario Šokac
Rezultati TPD jun 2021 14 jun 2021 Autor Dr Plavka Skakun
O B A V E Š T E Nj E za studente koji polažu predmet Tehnologija zavarivanja 11 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta STSM 2 11 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Kolokvijum iz Integrisanih CAPP sistema i TBP-termin 11 jun 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta PROJEKTOVANJE I EKSPLOATACIJA OBRADNIH I TEHNOLOŠKIH SISTEMA 10 jun 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 09 jun 2021 Autor Miloš Knežev
Tehnologija livenja - Rezultati testa 2 (prvi termin) 05 jun 2021 Autor Vladimir Terek
Tehnologija livenja - Rezultati testa 1 (treći termin) 04 jun 2021 Autor Vladimir Terek