Back to Top
 
 
Novi termin kolokvijuma iz TEHNOLOŠKE LOGISTIKE I PREDUZETNIŠTVA - četvrtak 9.9.2021. u 9.00 07 septembar 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 03.09.2021. 06 septembar 2021 Autor Anđelko Aleksić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 06 septembar 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta PROJEKTOVANJE MAŠINA ALATKI 06 septembar 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Rezultati ispita iz predmeta Projektovanje alata za TPD pomoću računara održanog 03.09.2021. 06 septembar 2021 Autor Dr Dejan Movrin
Rezultati pismenog ispita i termin kolokvijuma iz Tehnološke logistike i preduzetništva u avgustovskom ispitnom roku 06 septembar 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Termin ispita iz Integrisanih CAPP sistema i TBP u septembarskom ispitnom roku 05 septembar 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog ispita i termin za kolokvijume iz Projektovanja tehnoloških procesa 05 septembar 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta BEZBEDNOST I ZAŠTITA NA RADU SA OPREMOM ZA RAD  03 septembar 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Tehnologija zavarivanja - Rezultati ispita održanog 02.09.2021. 03 septembar 2021 Autor Milan Pećanac
STSM 2 - Rezultati ispita održanog 02.09.2021. 03 septembar 2021 Autor Milan Pećanac
Rezultati ispita - RE i CAQ - avgust 03 septembar 2021 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta PROJEKTOVANJE I EKSPLOATACIJA OBRADNIH I TEHNOLOŠKIH SISTEMA 02 septembar 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Merenje i kvalitet - rezultati ispita AVGUST 2021 02 septembar 2021 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 01 septembar 2021 Autor Miloš Knežev
Termin ispita (pismeni i kolokvijumi) iz Tehnološke logistike i preduzetništva 01 septembar 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 01 septembar 2021 Autor Miloš Knežev
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 01 septembar 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Ispit 01.09.2021. 01 septembar 2021 Autor Anđelko Aleksić
Rezultati kolokvijuma iz Integrisanih CAPP sistema i TBP koji je održan 30.08.2021. godine 31 avgust 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati TPD avgust 2021 30 avgust 2021 Autor Dr Plavka Skakun
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 25 avgust 2021 Autor Miloš Knežev
Obaveštenje - Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 23 avgust 2021 Autor Miloš Knežev
Materijali u mašinstvu - Rezultati ispita održanog 16.07.2021. 17 jul 2021 Autor Milan Pećanac
Tehnologija obrade rezanjem - Ispit 15.07.2021. 16 jul 2021 Autor Anđelko Aleksić
Inženjerski (Elektromašinski) materijali - Rezultati ispita 15.07.2021. 15 jul 2021 Autor Milan Pećanac
Mašinski materijali - Rezultati ispita 13.07.2021. 15 jul 2021 Autor Milan Pećanac
Rezultati kolokvijuma i ispita iz Tehnološke logistike i preduzetništva u julskom ispitnom roku 15 jul 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta BEZBEDNOST I ZAŠTITA NA RADU SA OPREMOM ZA RAD 15 jul 2021 Autor Dr Aleksandar Živković
Rezultati ispita iz predmeta Projektovanje alata za TPD pomoću računara održanog 15.07.2021. 15 jul 2021 Autor Dr Dejan Movrin
Rezultati pismenog ispita iz Tehnološke logistike i preduzetništva koji je držan 14.07.2021. godine 14 jul 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Rezultati kolokvijuma iz Projektovanja tehnoloških procesa koji je održan 14.07.2021. god 14 jul 2021 Autor Dr Dejan Lukić
STSM 2 - Rezultati ispita održanog 13.07.2021. 13 jul 2021 Autor Milan Pećanac
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatizacija u proizvodnom mašinstvu 13 jul 2021 Autor Miloš Knežev
Rezultati ispita - RE i CAQ - jul 13 jul 2021 Autor Dr Branko Štrbac
Osnovi mašinskih tehnologija 1 - Ispit 10.07.2021. 12 jul 2021 Autor Anđelko Aleksić
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta PROJEKTOVANJE I EKSPLOATACIJA OBRADNIH I TEHNOLOŠKIH SISTEMA 12 jul 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Tehnologija livenja - Rezultati testa 1 (šesti termin) i testa 2 (četvrti termin) 09 jul 2021 Autor Vladimir Terek
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Automatski fleksibilni tehnološki sistemi 07 jul 2021 Autor Miloš Knežev
Obaveštenje u vezi ispita iz Preduzetništva u MSP u julskom ispitnom roku 05 jul 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Obaveštenje u vezi ispita iz Integrisanih CAPP sistema i TBP 05 jul 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Obaveštenje u vezi ispita iz Tehnološke logistike i preduzetništva u julskom ispitnom roku 05 jul 2021 Autor Dr Dejan Lukić
Merenje i kvalitet - rezultati ispita JUL 05 jul 2021 Autor Dr Branko Štrbac
Rezultati drugog dela ispita iz predmeta Zaštita na radu na mašinama za obradu materijala 05 jul 2021 Autor Miloš Knežev
Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta OBRADNI I TEHNOLOŠKI SISTEMI 02 jul 2021 Autor dr Cvijetin Mlađenović
Materijali u mašinstvu - Rezultati ispita 25.06.2021. 29 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Inženjerski (Elektromašinski) materijali - Rezultati ispita 24.06.2021. 29 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Mašinski materijali - Rezultati ispita 22.06.2021. 29 jun 2021 Autor Milan Pećanac
Tehnologija livenja - Rezultati testa 1 (peti termin) i testa 2 (treći termin) 29 jun 2021 Autor Vladimir Terek
Termin kolokvijuma iz Projektovanja tehnoloških procesa 28 jun 2021 Autor Dr Dejan Lukić