Tokom tri dana trajanja ETIKUM-a prezentovan je ukupno 51 naučni i stručni rad u okviru četiri tematske celine:

  1. Metrologija i kontrola kvaliteta u proizvodnom inženjerstvu,
  2. Metrologija i kontrola kvaliteta u biomedicinskom inženjerstvu,
  3. Metrologija i kvalitet u zaštiti životne sredine i
  4. Merenje u oblasti zaštite kulturnog nasleđa.

Prva tematska oblast je, pored klasičnih aspekata metrologije i kvaliteta u oblasti proizvodnog mašinstva, obuhvatila i precizno inženjerstvo, odnosno nano-metrologiju i srodne tehnologije. U okviru druge tematske oblasti su ove godine - pored rezultata istraživanja na nacionalnom projektu u oblasti tehnološkog razvoja „Istraživanje i razvoj metoda modeliranja i postupaka izrade dentalnih nadoknada primenom savremenih tehnologija i računarom podržanih sistema“ - rezultate svojih aktivnosti u oblasti biomedicinskog inženjerstva predstavili istraživači sa drugih departmana FTN-a. U trećoj tematskoj oblasti koja je privukla istraživače iz različitih oblasti zaštite životne i radne sredine, predstavljena su istraživanja u vezi sa merenjem i analizom zagađujućih materija emitovanih u vazduhu, vodi, zemljištu, merenje i monitoring fizičkih aspekata životne sredine, kao što su buka, zračenje i vibracije, kao i ocenjivanje životnog ciklusa proizvoda i procesa. Četvrta tematska oblast bila je fokusirana na predstavljanju rezultata istraživanja primene 3D tehnologija i metoda 3D digitalizacije u oblasti kulturnog nasleđa u cilju očuvanja kulturnih i istorijskih znamenitosti.

U znak sećanja na prof. dr Janka Hodoliča, treću godinu zaredom, mladom istraživaču za najbolji rad na Konferenciji, dodeljena je nagrada koja nosi profesorovo ime. Programski odbor ETIKUM-a nagradu je ove godine dodelio Mići Đurđevu, asistentu na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, u konkurenciji od 19 radova. ETIKUM je organizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.