Nastavnici Departmana za proizvodno mašinstvo (prof. dr Milenko Sekulić i vanr. prof. dr Borislav Savković) su u periodu od 18.05. do 20.05.2022. boravili u radnoj poseti Politehničkom univerzitetu u Krakovu. Poseta je organizova na u okviru CEEPUS mreže SK-0067-18-2223 - ADVANCES IN MACHINING: Education and Manufacturing Challenges in Industry 4.0 Environment- part 3.

U okviru ove CEEPUS mreže je organizovana i međunarodna naučna konferencija “Development in Machining Technology” DiM'2022 Cracow , 18– 20th May 2022. Naše kolege su na ovoj konferenciji uspešno prezentovale rad na temu mogućnosti primene elektroerozivne obrade za obradu keramičkih materijala. Rad je nastao kao rezultat zajedničkog rada svih nastavnika i saradnika sa Katedre za procese obrade skidanjem materijala