Članovi Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko inženjerske aspekte Departmana za proizvodno mašinstvo prof. dr Igor Budak i vanr. prof. dr Boris Agarski su u ponedeljak 04.07.2022. posetili organizaciju RS-Silicon d.o.o kod Mrkonjić Grada u Bosni i Hercegovini. Organizacija R-S Silicon je osnovana 2012. godine od strane organizacije ''Metalleghe'' iz Italije koja se već decenijama bavi proizvodnjom, prodajom i preradom silicijum metala i fero legura. Kapacitet fabrike R-S Silicon d.o.o. iznosi oko 15000 tona silicijum metala godišnje i kompletni proizvodni asortiman se plasira na inostrano tržište. Silicijum metal (slika 1) je proizvod koji nalazi veliku primenu u aluminijumskoj industriji, industriji solarnih panela i elektronskih uređaja.

 

Silicijum metal

Slika 1: Proizvod RS-Silicon organizacije - Silicijum metal

 

Članove Katedre su primili direktorica Jelena Kuridža, Marijana Kežić, Srđan Gvero i Almin Skopljak ispred organizacije RS-Silicon (slika 2). Cilj posete bio je realizacija ugovora naučno istraživačke i tehničko-poslovne saradnje između Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i RS-Silicon kroz izradu studije ocenjivanja životnog ciklusa (engl. Life Cycle Assessment - LCA) za proizvodnju silicijum metala. Rezultati studije biće iskazani u potencijalu globalnog zagrevanja (engl. global warming potential - GWP) u ekvivalentnim kilogramima ugljen dioksida za pojedinačne proizvodne operacije silicijum metala.

 

RS Silicon slika

Slika 2: Poseta RS-Silicon fabrici, osobe sa levo na desno su: Almin Skopljak (RS-Silicon, Mrkonjić Grad), Srđan Gvero (RS-Silicon, Mrkonjić Grad), Marijana Kežić (RS-Silicon, Mrkonjić Grad), Jelena Kuridža (RS-Silicon, Mrkonjić Grad), Igor Budak (FTN Novi Sad), Boris Agarski (FTN Novi Sad).