Preduslov uspešnog poslovanja svake kompanije jeste kontinualna edukacija svih zaposlenih. Livnica Preciznih odlivaka LPO DOO iz Ade, Continental iz Novog Sada, Timcop iz Temerina su prepoznale značaj ulaganja u sticanje novih znanja zaposlenih i dugi niz godina imaju uspešnu saradnju sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu.

 

U skladu sa tim, za inženjere i tehničare iz sektora kontrole kvaliteta i tehnološke pripreme proizvodnje, deo tima sa Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte organizuje niz edukativnih kurseva iz tumačenja tehničke dokumentacije, analize tolerancija prema zahtevima standarda geometrijske specifikacije proizvoda (Geometrical Product Specification - GPS), procena merne nesigurnosti, analize mernih sistema i statističkih alata za upravljanje kvalitetom. Obuke sprovode Prof. dr Miodrag Hadžistević, Vanr. prof. dr Branko Štrbac i asistent Miloš Ranisavljev.

v 2022 LPO cover

Inženjeri i tehničari iz Livnice preciznih odlivaka sa članovima Katedre za Metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte