Preduzeće „IHM“ doo Bijeljnina (BIH) želi da stipendira studente jednu ili dve godine završih godina našeg Fakulteta, bilo sa osnovnih bilo sa master studija.

Jedini uslov je da studeti budu poreklom sa područja Bijeljine, te da se obavežu da će u završetku studija zasnovati radni odnos u firmi 1-2 godine (u zavisnosti od individualnog dogovora).

 

Zainteresovani studenti se mogu javiti na sledeći kontakt +387 65 641 841 (Zoran Marić, zamenik direktora), najkasnije do 30.09.2023. godine.