Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte, Departman za proizvodno mašinstvo organizuje četrnaestu međunarodnu naučnu konferenciju "ETIKUM 2023" koja će se održati od 07. do 09. decembra 2023. godine u centralnoj zgradi Univerziteta (zgrada Rektorata).

 

ETIKUM konferencija predstavlјa naučni i stručni skup na kome istraživači prezentuju svoje radove i diskutuju o inovacijama i novim tehnologijama u oblastima metrologije i kontrole kvaliteta u proizvodnom mašinstvu, biomedicinskom inženjerstvu, zaštiti životne sredine i zaštite na radu.

Važni datumi:

  • 1. septembar 2023. - rok za dostavlјanje apstrakta;
  • 1. novembar 2023. - rok za dostavlјanje kompletnog rada;
  • 7-9. decembar 2023. - 14. Međunarodna naučna konferencija ETIKUM 2023.

Radovi u celosti se mogu slati na konferenciju, a sve dodatne informacije o konferenciji, pisanju i slanju radova su dostupne na zvaničnom sajtu "ETIKUM 2023" konferencije http://etikum.ftn.uns.ac.rs/.

Srdačno,

Organizacioni odbor "ETIKUM 2023" konferencije