Dana 27. oktobra 2023. godine, docentkinja dr Danka Labus Zlatanović koja se trenutno nalazi na postdoktorskim studijama na Tehničkom univerzitetu Ilmenau u Nemačkoj, imala je priliku da održi prezentaciju pred studentima na Departmanu za proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (FTN Novi Sad). U okviru ove prezentacije, predstavila je Mašinski fakultet Tehničkog univerziteta Ilmenau.

Tokom svog izlaganja, Dr. Labus Zlatanović podelila je svoja lična iskustva u okviru programa DAAD i postdoktorskih studija na departmanu za proizvodno mašinstvo Tehničkog univerziteta u Ilmenau (Ilmenauer Fertigungstechnik). Informisala je studente i kolege o mogućnostima za dalje studije i saradnju sa Tehničkim univerzitetom Ilmenau, pri čemu je poseban naglasak stavljen na istraživačke programe na departmanu za proizvodno mašinstvo (Ilmenauer Fertigungstechnik).

 

Uspešna saradnja između Tehničkog univerziteta Ilmenau i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu traje od 2018. godine i već je dva puta podržana od strane Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD). Predstavnici oba fakulteta su uvereni da će ova saradnja nastaviti i u budućnosti.

Akademska razmena je od suštinskog značaja za međunarodnu razmenu znanja i promociju akademskih odnosa. Zbog toga smo uvereni da će ova saradnja nastaviti da raste. Zahvaljujemo svim studentima i kolegama koji su prisustvovali događaju i pokazali veliko interesovanje.