Na osnovu plana aktivnosti rada i poseta u okviru CEEPUS mreže M-RS-1511-04-2324-M-172840 - Research and Development of New Technologies for Innovative Services in Sustainable Logistics 4.0 profesor Miodrag Hadžistević je posetio John Von Neumann Univerity u Kečkemetu, Republika Mađarska.

Koordinator mreže je prof. dr Milan Rackov sa Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo. Posetu je izvanredno vodio i organizovao vanredni profesor Mihaly Gorbe, koordinator mreže sa strane John Von Neumann Univerity. U okviru posete vođeni su srdačni razgovori sa docentom Gabor Jozef Beresom, zamenikom prodekana za nauku. Profesor je gosta upoznao sa osnovnim informacijama o svom fakultetu. Posebno koristan i zanimljiv je bio obilazak nastavnih i laboratorijskih prostorija fakulteta. U toku posete se razgovaralo se i o mogućnostima buduće saradnje. Profesor Miodrag Hadžistević je održao i predviđena predavanja.

2023 MH2

2023 MH1

2023 MH