Kompanija Teximp doo Srbija donirala je dva Simulatora upravljačke jedinice HASS CNC mašina.

U utorak,  23. januara 2024. godine predstavnik kompanije Milan Miščević je uručio donaciju predstavnicima Departmana za proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koju su primili direktor Departmana prof. dr Dejan Lukić i predstavnik Katedre za mašine alatke, tehnološke procese, fleksibilne tehnološke sisteme i procese projektovanja prof. dr Aleksandar Živković.

Predstavnik kompanije je tom prilikom predstavio njenu delatnost svim prisutnim nastavnicima, asistentima i studentima završnih godina studijskog programa proizvodnog mašinstva, koja se pre svega odnosi na distribuciju, edukaciju i održavanje CNC mašina, robota i drugih tehnoloških sistema raznih proizvođača, kao što su HASS, Nakamura, Tornos, Matsuura, Studer, Shimada, Desktop metal, Nikon, Hexagon i drugi.

 

CNC simulatori će poslužiti nastavnicima i asistentima kao značajno sredstvo u edukaciji studenata i drugih osoba u celoživotnom obrazovanju za programiranje i upravljanje CNC mašinama. Ovi uređaji omogućuju interaktivnu simulaciju upravljačke jedinice CNC mašine, vizuelno programiranje uz primenu grafičkog interfejsa kako 3 osnih, tako i višeosnih CNC mašina i paletnih sistema.

Direktor departmana se zahvalio gospodinu Milanu Miščeviću i celokupnom timu kompanije Teximp na podršci i prepoznavanju važnosti edukacije u oblasti proizvodnog inženjerstva.