Veoma veliki broj kompanija izlagača predstavili su se na 66. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu. Ova godišnja manifestacija, koja se smatra epicentrom inovacija i tehničkog napretka, pružila je studentima Departmana za proizvodno mašinstvo uvid u najnovije tehnološke trendove i prakse u industriji.

Poseta je organizovana kao deo nastojanja Departmana za proizvodno mašinstvo da proširi horizonte svojih studenata i poveže ih sa realnim svetom industrije.

 

Tokom posete, studenti su imali priliku da prisustvuju brojnim predavanjima, panel diskusijama i radionicama koje su pokrivale širok spektar tema, od najnovijih tehnoloških inovacija do izazova u oblasti održive proizvodnje. Interaktivni segmenti sajma omogućili su studentima da direktno komuniciraju sa predstavnicima kompanija i da se upuste u dublje analize proizvoda i tehnologija iz njihove oblasti interesovanja.