Naši mladi nastavnici i asistenti su kroz prikaz opreme i oblasti koja se izučava na Departmanu, pokazali njenu multifunkcionalnost i muldisciplinarnost za primenu u realnoj industriji i drugim oblastima kao što je medicina, saobraćaj, građevina, vojska i dr. U okviru obilaska Laboratorija đaci su mogli da se upoznaju sa brojnim mašinama i opremom kojom Departman raspolaže, među kojima su: mašina za ispitivanje zatezanja SHENCK 250kN, šarpijevo klatno, uređaji za merenje tvrdoće (Vikers, Brinel i Rokvel), svetlosni mikroskop Leitz-Orthoplan, prese za obradu deformisanjem, uređaj za ultrazvučno zavarivanje plastike, mašine za 3D štampu (3DP printer - ZCorp 310 Plus, FDM printer - MakerBot 2 i Prusa Mk3 i SLA printer Form2), mašina za injekciono presovanje plastike ENGEL Victory 50 sa robotom za manipulaciju i pratećom opremom, CNC fleksibilna tehnološka ćelija za struganje INDEX GU 600, CNC obradni centrar za glodanje/bušenje Haidenraich & Harback FM38, Uređaj za merenje vibracija na ležajevima, prototip mašine za obradu sa paralelnom kinematikom, Obradni sistem za glodanje zupčanika po metodi Pfauter, Obradni sistemi za struganje, glodanje, bušenje, oštrenje i brušenje, koordinatna merna mašina Zeiss Contura G2 sa softverom Calypso, 3D digitajzer Immersion Microscribe G2, termovizijska kamera, CNC elektroerozivna mašina za upuštanje sa punom elektrodom AgieCharmilles SP 1U i dr.

Pored toga đaci su upoznati sa velikom zainteresovanošću i potrebom privrede za inženjerima proizvodnog mašinstva i ogromnom mogućnošću njihovog zaposlenja, pri čemu je im je takođe predočeno da su svi naši inženjeri zaposleni a mnogi od njih počinju da rade već tokom master studija.