Marketing služba Fakulteta tehničkih nauka je upoznala đake sa studijskim programima fakulteta, načinom polaganja prijemnog ispita, bodovanja i upisa na FTN.

Tokom posete đaci su obišli Laboratorije Departmana za proizvodno mašinstvo i upoznali se sa značajnim resursima koji su na raspolaganju studentima na osnovnim i master studijama na studijskom programu Proizvodno mašinstvo, među kojima su: šarpijevo klatno, 3D štampač, mašina za injekciono presovanje plastike sa robotom za manipulaciju i pratećom opremom, CNC fleksibilna tehnološka ćelija, CNC obradni centar za glodanje/bušenje, uređaj za merenje vibracija na ležajevima, prototip mašine za obradu sa paralelnom kinematikom, obradni sistemi za struganje, glodanje, bušenje, oštrenje i brušenje, koordinatna merna mašina, termovizijska kamera, CNC elektroerozivna mašina za upuštanje sa punom elektrodom i dr.
Mladi nastavnici i asistenti sa Departmana za proizvodno mašinstvo su kroz prikaz opreme i oblasti koja se izučava na ovom studijskom programu, pokazali njenu multifunkcionalnost i muldisciplinarnost za primenu u realnoj mašinskoj i automobilskoj industriji i dr.
Pored toga đaci su upoznati sa velikom potrebom privrede za inženjerima proizvodnog mašinstva i ogromnom mogućnošću njihovog zaposlenja, što im garantuje sigurnu budućnost.