U okviru stručne posete studenti su imali mogućnost da se upoznaju sa programom proizvodnje preduzeća, proizvodnim procesima i opremom (mašine, pribori, alati, merila i dr.). Pri obilasku pogona imali su priliku da praktično upoznaju veliki broj tehnologija koje se primenjuju u proizvodnom mašinstvu počevši od CNC mašinske obrade, livenja, zavarivanja, termičke obrade, pa do procesa merenja i kontrole proizvoda. Poseban akcenat u prikazu kompanija je dat na upoznavanje sa informacionim tehnologijama koje se koriste u proizvodnim procesima kompanije.

Studenti su upoznati sa tim da u obe kompanije radi veliki broj inženjera koji su završili osnovne i master studije na studijskom programu Proizvodno mašinstvo FTN-a u Novom Sadu i da je određeni broj njih stipendiran od strane ovih kompanija. Takođe studentima je predočena mogućnost realizacije stručne prakse i izrade diplomskih i master radova, kao i zaposlenja u ovim kompanijama.