Konkurs je otvoren za studente treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija (po jedna stipendija za studente navedenih godina studija), koji su u dosadašnjem toku studija stekli 60 ESPB bodova za svaku godinu studiranja, koji nisu ponovili nijednu godinu studija i koji su ostvarili ukupnu prosečnu ocenu najmanje 8,00.

Pravo na konkurs imaju studenti, državljani Republike Srbije sa stalnim mestom boravka u Republici Srbiji.

Kriterijumi za izbor stipendista su sledeći:

prvi kriterijum je prosečna ocena,

drugi kriterijum je broj položenih ispita,

treći kriterijum je datum polaganja poslednjeg ispita.

Napomena: U slučaju da dva ili više kandidata imaju identične parametre za rangiranje, komisija za izbor stipendista zadržava pravo da, na osnovu biografije kandidata ili na osnovu dodatne dokumentacije izvrši izbor stipendiste.

Potrebna dokumentacija:

Fotokopija indeksa (prva stranica sa slikom i stranice na kojima se nalaze ocene)

Uverenje o položenim ispitima

Uverenje o statusu studenta

Fotokopija lične karte (očitana nova biometrijska lična karta)

Biografija studenta sa pregledom objavljenih radova (ukoliko ih ima) i kontakt podacima.

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je poslati na adresu: Carlsberg i Dunđerski fondacija, Bulevar Zorana Đinđića 64a/III sprat, 11070 Novi Beograd. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs je otvoren od utorka, 26. novembra 2019. godine do petka, 6. decembra 2019. godine.

Dobitnici stipendija biće komunicirani na sajtu fondacije: www.cdfondacija.rs do kraja decembra meseca 2019. godine.