MSS studije

Cilj studijskog programa MSS-proizvodno mašinstvo je sticanje stručnih znanja i veština za uključivanje u radni proces i kvalitetno obavljanje profesionalne delatnosti iz oblasti mašinskog inženjerstva.
Studijski program sadrži nastavne predmete čiji sadržaji obuhvataju izučavanje savremenih materijala, procesa projektovanja, tehnologija obrade i merenja, razvoja i eksploatacije mašina i alata, tehnika programiranja CNC mašina i robotskih sistema, primene tehnika reverzibilnog inženjerstva, 3D štampe i savremenih aditivnih tehnologija i dr.
U okviru izučavanja nastavnih predmeta obuhvaćena je primena informacionih tehnologija kroz projektovanje proizvoda (CAD, CAE), projektovanje, planiranje i upravljanje procesima proizvodnje (CAPP, CAM, PPC), upravljanje kvalitetom (CAQ), razvoj i upravljanje bazama podataka (DBMS), fabričke komunikacione sisteme za akviziciju i razmenu informacija, virtuelnu realnost, primenu Internet tehnologija i drugih elemenata Industrije 4.0.

Zbog čega se opredeliti za master strukovne studije proizvodnog inženjerstva?

  • Savremena znanja u svetskim okvirima koja su primenljiva u industrijI
  • Kvalitetna nastava koju izvode visoko stručni profesori, asistenti i laboranti.
  • Izrada završnih radova i stručne prakse u brojnim privrednim subjektima sa kojima fakultet ima potpisane ugovore o saradnji.
  • Mogućnost lakog zaposlenja u struci kako u zemlji tako i u inostranstvu.

MSS prva godina

 

MSS druga godina

Detaljnije informacije o nastavnim predmetima na studijskom programu MSS-Proizvodno mašinstvo možete videti na veb-sajtu Fakulteta tehničkih nauka (cilj, ishod, sadržaj, metodologija izvođenja nastave, literatura, formiranje ocene, izvođače nastave)