Naši studenti 4. godine osnovnih akademskih studija proizvodnog mašinstva - modul računarom podržane tehnologije, Božić Dejan, Miloš Ranisavljev i Nebojša Bojanić imali su priliku da u okviru CEEPUS programa razmene realizuju tronedeljni boravak u periodu februar/mart 2020 godine na Mašinkom fakultetu u Mariboru, Slovenija.
U okviru boravka kroz saradnju sa profesorima i asistentima domaćinima stekli su nova znanja i veštine vezane za programiranje Beckhoff kontrolera uz pomoć TwinCat 3 softvera. Takođe, upoznali su nove napredne opcije koje nudi softverski paket SolidWorks i vršili merenja na koordinatnoj mernoj mašini u sklopu laboratorije za merenje. Pored toga su se upoznali sa mogućnostima primene programskog sistema Matlab u razvoju aplikacija veštačke inteligencije. Tokom slobodnog vremena imali su priliku da vide i posete znamenitosti Maribora, ali uspeli su i da posete Grac u obližnjoj Austriji.
Uz vredna stručna iskustva koja su stekli tokom boravka, razvili su nova prijateljstva i upoznala nova mesta. Na ovaj način se pokazalo koliko je saradnja između fakulteta u zemlji i inostranstvu važna i koliko to može doprineti daljem napredovanju studenata, što se u značajnoj meri neguje na Departmanu za proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka.