Reč članova tima: Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji je zastupljena od malih domaćinstava do preduzeća, čija je zajednička težnja da se što više automatizuje proizvodnja biljnih kultura. Naša ciljna grupa su pojedinci koji se bave proizvodnjom rasada (povrtne i cvetne kulture), a cilj je da se zamoran rad kao i manjak radnika zameni automatizovanom proizvodnjom rasada. Inovativno rešenje na ovom polju, omogućava minimalan rad čoveka, praćenje samog procesa preko tableta ili računara i korekcije prema sopstvenim zahtevima. Projekat je prepoznat kao perspektivan od strane Departmana za proizvodno mašinstvo i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i podržan od strane profesora koji su uključeni kao konsultanti u razvoju rešenja.

Projekat se sastojao iz više faza, prva se odnosila na istraživanje i analizu sličnih rešenja, druga na razvoj i projektovanje sopstvene konstrukcije mašine uz eksperimentalna ispitivanja pojedinih komponenti koje su izrađivane 3D štampom ili obradom na CNC mašinama na Departmanu za proizvodno mašinstvo. Nakon vanrednog stanja plan tima je da nastavi na konkretizaciji rešenja kroz izradu prototipa mašine, predstavljanje zainteresovanim poljoprivrednicima na sajmovima i sličnim manifestacijama, a potom i njena komercijalizacija.