Jovan Vukman1Moje ime je Jovan Vukman. Master studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za proizvodno mašinstvo, smer računarom podržane tehnologije završio sam 2010. godine. Po završetku master studija, upisao sam doktorske studije na studijskom programu Mašinstvo. Početkom 2011. godine zaposlio sam se na Fakultetu tehničkih nauka kao istraživač pripravnik na projektu koji je finansiran od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja.

Nakon tri godine provedene u zvanju istraživača pripravnika izabran sam u zvanje istraživač saradnik. Kao zaposleni na Fakultetu tehničkih nauka proveo sam sedam godina. Svih sedam godina izvodio sam vežbe iz predmeta koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Tehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtuelno projektovanje. Trenutno sam u procesu izrade doktorske disertacije na temu optimizacije tehnoloških procesa izrade tankozidnih delova od legure aluminijuma, koja se u velikoj meri zasniva na eksperimentalnim rezultatima i primeni računarom podržanih tehnika i metoda projektovanja i optimizacije, koje sam izučavao tokom osnovnih, master i doktorskih studija.

Početkom 2018. godine počeo sam da radim za multinacionalnu kompaniju ROBERT BOSCH, na poziciji procesnog inženjera za procese montaže sistema ruku brisača za veliki broj tipova automobila. Na poziciji procesnog inženjera, zadužen sam, između ostalog za stabilizaciju proizvodnih procesa, unapređenje proizvodnih procesa, optimizaciju procesa, smanjenje troškova i škarta, a sve u cilju zadovoljenja i poštovanja najvišeg nivoa kvaliteta, po kome je ROBERT BOSCH poznat u celom svetu. Posao koji obavljam je izuzetno dinamičan, zahtevan, odgovaran i znanje stečeno tokom studija omogućilo mi je da se lako prilagodim na rad u sadašnjoj kompaniji. Veliki broj kolega sa kojima sarađujem u kompaniji završio je studije mašinstva na Fakultetu tehničkih nauka, što govori o kvalitetu i ozbiljnosti studija na ovom fakultetu. Tokom studiranja na studijskom programu proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka, studenti se uče inženjerskom razmišljanju, pristupu rešavanja složenih inženjerskih problema kroz projektne i seminarske zadatke koji između ostalog edukuju studente da rade timski, što je jako važno za rad u industriji.

 

Jovan Vukman2