Tomislav PozderPoštovane kolege,

Moje ime je Tomislav Pozder. Diplomirao sam na departmanu Proizvodno mašinstvo na usmerenju Tehnologije u mašinstvu 2007 godine. Tada smo na Proizvodnom mašinstvu prve tri godine pohađali osnovne kurseve poput, tehnologija obrade rezanjem, livenjem, plastičnom deformacijom, teorija mašinskih materijala, termičke obrade, inženjerstva površina i mnoge druge, da bismo se nakon treće godine odlučili na jedno od tri stručna usmerenja i pohađali detaljne kurseve. Ovo putovanje kroz kampus znanja, umeća, savremenih informacija i veština u društvu sjajnih profesora, asistenata i kolega sa departmana, oblikuje mladog čoveka u budućeg inženjera i stručnjaka spremnog na mnoge izazove koje postavlja savremena industrija kako u zemlji tako i inostranstvu i kao takvo, za mene je bilo od neprocenjivog značaja.

Radeći za kompaniju HAHN+KOLB doo više od 8 godina, bio sam u prilici da se na terenu susrećem sa različitim izazovima kod kupaca, od izbora pravog alata kao ekonomski prihvatljivog rešenja, postavljanja kompletnog tehnološkog procesa izrade radnih komada i time preporuke adekvatnih alata i geometrije kod svake operacije pojedinačno u zavisnosti od vrste materijala obrade, termičkog stanja, vrste mašine, tipa proizvodnje, veličine serije u mašinskoj obradi, do pružanja usluge kupcima u daljem toku proizvodnje kako tehničke prirode sa adekvatnim režimima obrade, tako i logističke sa tačnim i JUST IN TIME isporukama. Kontinualni razvoj zaposlenih u kompaniji HAHN+KOLB doo ogleda se u stalnim tehničkim i prodajnim obukama u zemlji i inostranstvu kao i organizaciji praktičnih demonstracija alata i rešenja na terenu.

Za uspešnu realizaciju ovih i mnogih drugih izazova na obostrano zadovoljstvo, neophodna je sinergija znanja i veština koje sam stekao na Departmanu za Proizvodno mašinstvo, zahvaljujući predanom radu i trudu profesora i asistenata koji sa uvek bili tu kao podrška sa jedne strane i sopstveno zalaganje i marljivosti sa druge strane. Jedinstvo teoretskog znanja stečenog na katedrama Proizvodnog Mašinstva iz oblasti Materijala, Termičke obrade, Mašinske obrade, Tehnologije livenja, zavarivanja i deformisanja kao i Inženjerstva površina i mnogih drugih, i neophodnog daljeg praktičnog rada, savremenog inženjera čini sposobnim za rešavanje mnogih problema u u našoj branši.

Trenutni trend pokazuje da su internacionalne i domaće kompanije spremne da investiraju u ovakve stručnjake jer jedino kvalitetan kadar može da dovede jednu kompaniju na poziciju tržišnog lidera u svojoj oblasti, a u takvom okruženju zadovoljstvo Mašinskih inženjera ne izostaje.

Izuzetnu zahvalnost za neophodna znanja i veštine izražavam departmanu za Proizvodno mašinstvo i želim još više uspeha u daljem radu.