Darko Palalic 1Poštovane kolege,
Moje ime je Darko Palalić. Master studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za proizvodno mašinstvo, smer tehnologije za plastično oblikovanje materijala završio sam 2010. godine. Master rad sa temom: Poboljšanje efikasnosti proizvodnih sistema primenom alata LEAN koncepta. Sigurno se pitate odakle sada veza proizvodnog mašinstva, menadžmenta i interesovanja za LEAN. Postoji velika i neraskidiva veza.
Posle završene Srednje mašinke škole u Novom Sadu, smer Tehničar za CNC mašine, logičan nastavak školovanja je bilo na Departmanu za proizvodno mašinstvo. Ono što možete da očekujete i da dobijete na ovom Departmanu jesu savremena aktuelna tehnička znanja. Takođe Departman raspolaže kompetentnim profesorima, koji su dostojni naslednici čuvenih profesora koji su osnovali Departman za proizvodno mašinstvo. U struci je bitno ne samo šta radite, nego da radite sa svrhom. Ovde se vraćam na LEAN, jer nije samo dovoljno poznavati mašinske elemente, tehnološke postupke obrade materijala, CAD/CAM projektovanje. Ništa manje je važno kako prezentovati svoj projekat-proizvod kolegama i profesoru, kako optimizovati tokove proizvodnje sa minimalnim rasipanjem materijala, vremena, resursa, itd. Sve ove veštine možete dobiti na Departmanu za proizvodno mašinstvo zahvaljujući kvalitetnim predavanjima, laboratorijskim vežbama, prilikom izrade seminarskih radova, posetama privrednim subjektima koje Departman organizuje u zemlji i inostranstvu.
Zahvaljujući takvoj stečenoj osnovi u znanju, sa uspehom godinama radim u kompaniji Carlsberg na mnogim pozicijama. Trenutno sam Supply Chain Technical Director u Carlsberg Denmark A/S. Zadužen sam za tehničko održavanje opreme, energetski deo u pivari, sprovođenje projekata u instalaciji nove i nadogradnji postojeće opreme, stalno unapređenje veština zaposlenih i proizvodnog procesa primenom LEAN alata, itd.
Fleksibilno savremeno tehničko tržište traži kvalitetne mašince, a vi poštovane kolege svakako to možete postići na Departmanu za proizvodno mašinstvo, bilo da ostajete da radite u nauci na Departmanu ili da radite u privredi.
Izuzetnu zahvalnost za neophodna znanja i veštine izražavam departmanu za Proizvodno mašinstvo i želim im još više uspeha u daljem radu.

 

Darko Palalic 4

Darko Palalic 3Darko Palalic 2