AdamoviciMaster diplome na studijskom programu Proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka stekli smo 2008. godine. Zajedničkim radom, tokom studiranja, uverili smo se da ova oblast pruža široku lepezu mogućnosti zaposlenja i otvara vidike na više horizonata. Pre svega stručna a potom i korektna atmosfera prisutna je na Departmanu za proizvodno mašinstvo ali i Fakultetu tehničkih nauka u celini, zahvaljujući kadru koji su iznedrili vrhunski stručnjaci, najbolji profesori a ponajviše veliki ljudi decenijama unazad.

Bračni par, Dragana i Ranko Adamović, danas zaposleni kao nastavnici u Tehničkoj školi u Kikindi, potvrda su da potreba za inženjerskim kadrom i u vanprivredi i te kako postoji. Čak šta više, neophodna je prisutnost struke, racionalnost u odlučivanju, objektivno sagledavanje problema i zadataka koji stoje pred nama kao i sposobnost efikasnog rešavanja i reagovanja u različitim situacijama. Svi ovi epiteti inženjerskog poziva stiču se tokom studija kroz vreme provedeno sa profesorima i asistentima koji ostavljaju kompletan utisak sa stanovišta pedagogije i struke na visokom nivou. Upravo ta dvosmerna saradnja formira put od studenta do budućeg kolege koji ima težinu ali i pruža zadovoljstvo.

Tehnička škola u Kikindi uskoro će navršiti 100 godina postojanja. Ta tradicija u obrazovanju i vaspitanju još više nas podstiče i motiviše da danas, svakoga dana uložimo što više sebe kako bi sutra imali još jače motorne snage razvoja čitavog društva. Škola obrazuje učenike u području rada mašinstvo i obrada metala u okviru kojeg učenici prate nastavu iz svih predmeta koji su temelj izučavanja i na fakultetu, počev od mehanike i materijala, preko proizvodnih tehnologija, pa sve do projektovanja, konstruisanja i automatizacije proizvodnje primenom računara.

Dragana i Ranko drže nastavu iz više predmeta vezanih za projektovanje tehnoloških procesa i sistema i programiranje CNC mašina u okviru obrazovnog profila Tehničar za kompjutersko (CNC) upravljanje. Ovaj smer Tehničke škole predstavlja uvertiru budućim studentima Departmana za proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, te je između ove dve ustanove i uspostavljena saradnja koja se ogleda u razmeni informacija i izvođenju prezentacija sa ciljem školovanja što većeg broja mladih ljudi. Upravo ta saradnja plod je zdrave i otvorene saradnje između nekadašnjih profesora i asistenata sa jedne i studenata sa druge strane, a danas kolega i poslovnih prijatelja.