Ivana Culafic 1Moje ime je Ivana Ćulafić, rođena sam 20.12.1992. u Vrbasu. Diplomirala sam na Fakultetu tehničkih nauka, smer Proizvodno mašinstvo - usmerenje Računarom podržane tehnologije sa prosekom  9,39. U januaru 2015. godine kao student osmog semestra dobila sam priliku da budem jedan od sedam studenata koji će raditi diplomski rad u kompaniji ATB Sever.  Studiranjem na Fakultetu tehničkih nauka stekla sam dobro teorijsko i praktično znanje, a komapnija ATB Sever mi je omogućila da to znanje primenim na rešavanju konkretnih problema i da to prikažem u svom diplomskom radu. Nakon što sam diplomirala u oktobru 2015. godine dobila sam ponudu da radim za kompaniju ATB Sever na radnom mestu tehnologa.

Kao tehnolog u kompaniji ATB Sever moj prvi posao je bio vezan za izradu komponenti elektromotora sestrinskih kompanija. Izrada komponenti je bio nov proizvodni program za našu kompaniju i uslovilo je preseljenje opreme iz sestrinskih kompanija. Takav posao je podrazumevao raspoređivanje mašina tako da se tehnološki proces odvija sa što manje zastoja i vremenskih gubitaka, određivanje načina manipulacije delovima, određivanje mesta za pripremke i obradke, određivanje transportnih staza, puštanje mašina u rad, usvajanje novog proizvodnog programa, kreiranje upravljačkih programa za CNC mašine i koordinacija sa kompanijom od koje je oprema preseljena. Nakon usvajanja proizvodnog programa moj posao je bio pregovor sa sestrinskim kompanijama o tehničkim pitanjima, dogovor o rokovima isporuke, programiranje CNC mašina, izrada specijalih alata i pribora, planiranje proizvodnje, kao i projektovanje tehnoloških procesa obrade. Master strudije sam završila 2018. godine takođe na smeru Proizvodno mašinstvo sa prosekom 9,22.

U januaru 2019. godine sam napredovala i postala sam i tehnolog za viskonaponske i niskonaponske elektromotore, čime sam dobila mogućnost proširenja svog znanja i napredovanja u tehničkoj struci. S obzirom da se kompanija ATB Sever bavi projektnom proizvodnjom, gde se pojedinačni elektromotori proizvode prema specijalnim zahtevima kupaca posao je veoma dinamičan. Kao tehnolog na liniji viskonaponskih i niskonaponskih motora moj posao podrazumeva: unapređenje proizvodnog procesa, projetovanje tehnoloških procesa obrade, kontrolu usklađenosti konstruktivne dokumentacije sa tehnološkim mogućnostima našeg proizvodnog pogona, optimizaciju tehnološkog procesa, smanjenje škarta, projektovanje specijalnih alata i pribora, poručivanje kataloških alata i pribora, poručivanje standardnih i specijalnih merila, analizu tehnoloških vremena - optimizaciju kao i rešavanje tehnoloških problema u proizvodnji.

Od januara 2020. godina postala sam i član tima za sprovođenje LEAN projekta u našoj kompaniji.

Ivana Culafic 2